Đăng nhập | Đăng ký
Đăng nhập | Đăng ký
mFunkid |

“ Trẻ em như hạt giống đem gieo. Hạt giống ấy, khi nảy mầm nó sống khác, khi thành cây, ra hoa, kết trái… nó lại theo một đời sống khác.”

− GS Hồ Ngọc Đại