Đăng nhập | Đăng ký
Đăng nhập | Đăng ký
FunKid

Đăng ký tài khoản

Đăng ký gói Funkid VIPĐăng ký gói mFunkid VIPĐăng ký gói Funkid VIP

(Giá 20.000 vnđ/1 tháng)

Trường học phù thủyTrường học phù thủy

Xứ sở thần tiênXứ sở thần tiên

Smart gameSmart game

Soạn tin: DK VIP gửi 9008Soạn tin: DK VIP gửi 9008

Đăng ký gói Trường học phù thủy

(Giá 9.000 vnđ/1 tháng)

Soạn tin: DK VIP gửi 9008Soạn tin: DK TH gửi 9008

Đăng ký gói Xứ sở thần tiên

(Giá 9.000 vnđ/1 tháng)

Soạn tin: DK VIP gửi 9008Soạn tin: DK TT gửi 9008

Đăng ký gói Smart game

(Giá 9.000 vnđ/1 tháng)

Soạn tin: DK VIP gửi 9008Soạn tin: DK CVN gửi 9008

Đăng ký gói mFunkid ngày

(Bao gồm TT, TH, CVN)

(Giá 1.000 vnđ/1 ngày)

Soạn tin: DK VIP gửi 9008Soạn tin: DK FK gửi 9008

Quay lại